RF EXPLORER 6G COMBO

 
 

1990 ש"ח בדואר רשום

כולל מע"מ, כולל אחריות לשנה


ה RF EXPLORER 6G COMBO הוא נתח תדרים זול, פשוט, מהיר, בעל אפשרות חיבור למחשב, המסוגל להראות את אותות השידור על פני מישור התדר. זהו אינו מד קרינה אלא נתח תדרים והפעלתו והבנתו היא מורכבת ודורשת ידע בסיסי באלקטרוניקה, שידור וניתוח אותות. נתח התדרים  RF EXPLORER 6G COMBO עולה שבריר מנתח תדרים מקצועי ונותן תמורה טובה מאוד לכסף. 

הנתח RF EXPLORER 6G COMBO יתאים במיוחד לשימוש של פעילים ורגישים לקרינה שיש להם רקע טכני באלקטרוניקה ושידור, ואפילו למהנדסי RF בתור מכשיר מדידה לשטח או לעמדת מעבדה משנית. 

RF EXPLORER 6G COMBO


RF EXPLORER 6G COMBO


RF EXPLORER 6G COMBO

RF EXPLORER 6G COMBO

RF EXPLORER 6G COMBO