to do list

מציג 32 פריטים
OwnerDescriptionCompleteעדיפותTEXT
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
OwnerDescriptionCompleteעדיפותTEXT
עמיר תמונה של מוט הארקה 0- בוצע 2-בינונית (לפני הסיום)  
עמיר הכנת דפי מוצר למדי קרינה 0- בוצע 3- נמוכה (אפשר לעלות לאויר לפי השלמה)  
יאיר קישור למכירה של צבע H55 חמישה ליטר ללא הארקה 0- בוצע 0-ASAP  
עמיר קונפוג פרטים של דפים  0- בוצע 2-בינונית (לפני הסיום)  
עמיר להצמיד דפי נתונים למוצרים 0- בוצע 0-ASAP  
עמיר תמונות ל VOILE 0- בוצע 1- (עוד השבוע) גבוהה  
עמיר סידור כל המחירים החדשים 0- בוצע 2-בינונית (לפני הסיום)  
יאיר קישור מכירה ל UHS2 בעברית רק ל 4EHS 0- בוצע 2-בינונית (לפני הסיום)  
יאיר קישור מכירה 5 ליטר צבע+פסי הארקה+ לוח חיבורי הארקה 0- בוצע 1- (עוד השבוע) גבוהה  
עמיר הכנת דפי מוצר לכובעים 0- בוצע 3- נמוכה (אפשר לעלות לאויר לפי השלמה)  
עמיר סידור כל הפלאגינים של פיסבוק 0- בוצע 2-בינונית (לפני הסיום)  
יאיר קישור מכירה ל MA2 בעברית רק ל 4EHS 0- בוצע 0-ASAP  
עמיר העברת תוכן העינינים לתחתית הדף 0- בוצע 2-בינונית (לפני הסיום)  
עמיר תמונות לED85 0- בוצע 1- (עוד השבוע) גבוהה  
עמיר תמונות של S132 0- בוצע 1- (עוד השבוע) גבוהה  
עמיר הכנת דפי משנה לביגוד 0- בוצע 3- נמוכה (אפשר לעלות לאויר לפי השלמה)  
עמיר סרטון הסברה לצבע חוסם קרינה 0- בוצע 0-ASAP  
עמיר השלמת תפריט עילי 0- בוצע 1- (עוד השבוע) גבוהה  
יאיר קישר מכירת בדים - לאפשר הכנסת אורך 0- בוצע 0-ASAP  
עמיר כתיבת עמוד לציוד וחמורים לחסימת קרינה 0- בוצע 1- (עוד השבוע) גבוהה  
יאיר 2 קישורי מכירה לשטיחים 0- בוצע 2-בינונית (לפני הסיום)  
עמיר תמונות ל S138 0- בוצע 1- (עוד השבוע) גבוהה  
עמיר תמונות ל NEW DAYLITE 0- בוצע 1- (עוד השבוע) גבוהה  
עמיר הכנת דפי מוצר לבדים 0- בוצע 3- נמוכה (אפשר לעלות לאויר לפי השלמה)  
עמיר לבדוק מחירים בדף רשימת המוצרים 2-בתהליך 2-בינונית (לפני הסיום)  
יאיר להוסיף קישור קנייה לחומר ניקוי לבדים של YSHIELD 4- לא התחיל 0-ASAP  
עמיר הוספת והשלמת עמודים לכובעים פלחות פופולריים 4- לא התחיל 3- נמוכה (אפשר לעלות לאויר לפי השלמה)  
יפעת הגהה 4- לא התחיל 2-בינונית (לפני הסיום)  
עמיר הוסיף איסוף עצמי למדי הקרינה 4- לא התחיל 3- נמוכה (אפשר לעלות לאויר לפי השלמה)  
יאיר קישורי מכירה למדי קרינה של גיגה הרץ  4- לא התחיל 0-ASAP לשני האתרים בעברית ואנגלית 
יאיר חישוב והוספה של קישורים לקיט הדבקה לRDF 4- לא התחיל 0-ASAP יש לחשב לכמה מטר מרובע או רץ מתאים כזה קיט. ---יש להבין איך להכליל את המחיר שלו ואיך לגבות (כחלק מקיט או לפי מטר) 
יאיר לבדוק שוב מחירים לקישורי מכירה לוילונות לפי מידע קבוע 4- לא התחיל 2-בינונית (לפני הסיום) VOILE H245XW100, VOILE H245XW150, VOILE H245XW200, NEW DAY LITE H245XW100, NEW DAY LITEH245XW150, NEW DAY LITEH245XW200 
מציג 32 פריטים
Comments